Rozwój

Branża fotowoltaiczna od dawna rozwija się z powodzeniem u naszych zachodnich i południowych sąsiadów. Regulacje związane z odsprzedażą energii oraz możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji sprawiły, że branża ta istotnie zaczęła rozwijać się również w Polsce i stała się opłacalna. Rynek fotowoltaiczny jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, a prognozuje się, że w pełni rozwinie się w ciągu 3-5 lat.

Nasłonecznienie

Nasłonecznienie w Polsce jest wystarczające i odbiega od warunków klimatycznych w Niemczech czy Czechach, gdzie udział energii wyprodukowanej z farm fotowoltaicznych jest dużo większy. Na mieszkańca Polski przypada 1 W mocy zainstalowanej w panelach słonecznych tymczasem średnia w Unii Europejskiej to 170 W mocy. W Niemczech ten wskaźnik wynosi prawie 500 W i jest najwyższy w Europie.

Jak to działa?

Farmy fotowoltaiczne to odrębne inwestycje których celem jest wytwarzanie energii. Energia ta jest następnie odsprzedawana w całości do sieci energetycznej generując zysk. Operator Sieci Dystrybucyjnej, na którego terenie znajduje się instalacja, zobowiązany jest do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł.

Inwestycja

Farmy fotowoltaiczne to inwestycja dla każdego kto stawia na innowacyjność, ochronę środowiska i bezpieczny zysk. Przy obecnych sprzyjających warunkach i ogromnym wsparciu Unii Europejskiej nie wymaga od inwestora pełnego finansowania. Inwestycje w farmę fotowoltaiczną zwracają się w 5-10 lat. Panele fotowoltaiczne zapewniają ponad 25 lat stabilnej pracy wytwarzając prąd. Według ekspertów inwestycja w farmy fotowoltaiczne jest o wiele korzystniejsza niż lokaty długoterminowe.